Logo gemeentenieuwsonline.nl
crematorium finevita
crematorium finevita

Elk mens is uniek, zo ook zijn of haar uitvaart

  Zakelijk

ARNHEM - Steeds vaker denkt men na voor een persoonlijker afscheid. Men kiest ervoor om op een andere plek de afscheidsplechtigheid te organiseren dan in het crematorium. Dat betekent dat na plechtigheid in de achtertuin, kroeg, wijnmuseum of op een andere locatie de overledene begeleidt wordt door een kleine groep naaste familie naar het net geopende crematorium in Heteren. Johan Uitvaartzorg heeft een betaalbaar uitvaartpakket bedacht, een positief financieel aspect voor de familie is hierbij de prijs, zodat er ruimte is voor een persoonlijk afscheidsplechtigheid.

2500.00 euro "Stille crematie"; De overledene wordt verzorgd na overlijden en in een basis kist (www.funeris.nl) overgebracht naar een uitvaartcentrum voor opbaring. Alle wettelijke documenten worden hierbij verzorgd en op de dag van het afscheid, wordt na de afscheidsplechtigheid de kist overgebracht naar het kleinschalige crematorium FineVita (www.finevita.nl) (vertaald: einde van het leven). Hier kunnen maximaal 25 personen inclusief koffie en thee afscheid nemen zonder plechtigheid.

Zo wordt het afscheid betaalbaar en heeft u gelegenheid waardig afscheid te nemen.

Meer weten voor een betaalbare uitvaart, neem dan contact op met Johan Uitvaartzorg;
06-10122205 of stuur een email naar info@johanuitvaartzorg.nl