Logo gemeentenieuwsonline.nl

Verkiezingsdebat Groen Gelderland op 6 maart 2019

ARNHEM - Op woensdagavond 6 maart organiseren de groene organisaties van Gelderland in Arnhem het verkiezingsdebat Groen Gelderland. Inloop 19.00 uur, debat van 19.30 – 22.00 uur. Aanmelden kan op www.gnmf.nl/verkiezingen. Deelname is gratis.

Natuur, landschap, duurzame energie en ruimtelijke ordening behoren tot de grote thema's voor de provincies. Zij nemen hierover de belangrijkste besluiten. Het is veel kiezers echter niet altijd duidelijk waarover die besluiten precies gaan, laat staan hoe politieke partijen over de onderwerpen denken. Tijdens het debat hoort het publiek de standpunten van de verschillende partijen.

Onder leiding van Hester Macrander debatteren (kandidaat) Statenleden van 11 politieke partijen over de thema's robuuste natuurgebieden, herstel en onderhoud van het landschap en de groene samenleving.

Locatie
Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem.

Organisatie
Het debat wordt georganiseerd door Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Natuureducatie.

Meer berichten