Logo gemeentenieuwsonline.nl

Lotgenotencontact angst- en dwangklachten

ARNHEM - Op 14 februari start de Angst, Dwang en Fobiestichting weer met een lotgenotengroep voor mensen met angst- of dwangklachten. De ADFstichting organiseert al jaren avonden waar mensen met angst- of dwangklachten kunnen praten over hun ervaring. De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen.

Er wordt niet veel gepraat over leven met een angst- of dwangstoornis, maar veel Nederlanders hebben hier dagelijks mee te maken. Hoewel er wel meer aandacht komt voor psychische problemen, is het taboe nog niet doorbroken. De ADFstichting hoort regelmatig verhalen van mensen die zich alleen en onbegrepen voelen en niet weten hoe zij met hun klachten om moeten gaan.

In deze groep voor lotgenoten wordt er aandacht besteed aan het leven met een angst- of dwangstoornis. Alle deelnemers hebben angst- of dwangklachten in meer of mindere mate, en dit zorgt voor een gevoel van herkenning. Deelnemers komen maandelijks bij elkaar om te praten over hun ervaringen en om elkaar te ondersteunen. Om de groep te begeleiden zijn er twee getrainde ervaringsdeskundigen aanwezig.

De avonden zijn op woensdag 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 20 juni an 19.30 uur tot 21.30 uur in buurthuis 't Huuske, Mauritsstraat 22 in Arnhem. "Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten? Bel dan 0343-521031 of stuur een mailtje naar lotgenotencontact@adfstichting.nl. Ook op onze website www.adfstichting.nl is meer informatie te vinden. Hier kunt u zich ook aanmelden."

Meer berichten